SAĞLIĞA BAKIŞ DERGİSİ

İmtiyaz Sahibi: R.Sinem GÜROCAK

Genel Yayın Yönetmeni: Ecz. Tülay NARAS TOKGÖZ

Sorumlu Yazı İşleri Md.: Fadime Filiz EROĞLU

Yayın Danışma Kurulu: 
Doç. Dr. Selmin Şenol
Doç. Dr. Mustafa KARAÇELİK
Ecz. Hakan YILMAZ
Serap ZEYBEK
Serap ÖCAL