DEÜ Tıp Fakültesi’nde Hazırlanan “İzlenebilir Yaşlı Bakım” Projesi’ne İZKA’dan Destek

DEÜ Tıp Fakültesi’nde Hazırlanan “İzlenebilir Yaşlı Bakım” Projesi’ne İZKA’dan Destek

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katkılarıyla hazırlanan İzlenebilir Yaşlı Bakım projesi İzmir Kalkınma Ajansı’dan (İZKA) destek almaya hak kazandı. Projenin imzalanmasının ardından DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Başak Baykara ile bir araya gelen proje yürütme kurulu üyeleri çalışmalara başladı.

İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi amacıyla, özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapıları ile hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi için İZKA tarafından ilan edilen “Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan DEÜ Tıp Fakültesi “İzlenebilir Yaşlı Bakım Projesi” nin sözleşmesi İZKA ile imzalandı. İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde; projeyi DEÜ Tıp Fakültesi adına Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu DİLEK ile İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz imzaladı.

Sözleşmenin onaylanmasının ardından projenin yürütülme aşaması için bir araya gelen öğretim üyeleri projenin genel amacının yaşlı bireylere yönelik evde bakım hizmeti kalitesini arttırmak için kalifiye insan gücü yetiştirerek ve bakım hizmetinde teknoloji desteği kullanarak yaşlının sosyal uyumunun sağlanması olduğunu belirttiler. İş-kur ve Milli Eğitim Müdürlüğünün proje iştirakçileri olduğu, toplam bütçesi 721.670,00 TL olan proje kapsamında İzmir’de yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin niteliğinin ve altyapısının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi, bu hizmetlere erişilebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. 24 ay sürecek proje sonunda; üniversitelerin yaşlı bakımı verecek kişileri eğitmesi hem bakım eğitimi alanlara mesleki bir beceri sağlamakla birlikte en önemli etkisi bakım alan yaşlının sağlıklı olma halinin sürdürülebilmesi ve böylelikle sağlık harcamalarında azalma ve yaşlının ve ailenin yaşam kalitesinde artış olarak uzun vadede kazanımlar olarak belirtildi.