Türkiye'nin Sağlık Ekonomisi

Türkiye'nin Sağlık Ekonomisi

Sağlık ve ekonomi arasındaki ilişkinin en temel noktası, toplumun sağlık ihtiyaçlarının karşılanması açısından o ülkenin ekonomi seviyesinin güce dayalı olmasından kaynaklıdır.  Esasen sağlık ekonomisinin doğrudan ve dolaylı olarak güçlü olması toplumsal refahın etkisi ile beraber güven ortamı sağlamaktadır. Buradaki temel amaç sağlık hizmetleri için ayrılan mali kaynak insanların beklentilerine olumlu veya olumsuz cevap vermektedir. Güçlü ekonomi ile birlikte konfora dayalı kaliteli sağlık hizmeti sunmak, devletin verimli ve etkin şekilde harcama yaptığını ortaya koymaktadır.  Ülkemizin son 15 yıldaki, ortaya koyduğu ve hizmete sunduğu reformlar, dünya ülkeler arasında ileri teknoloji ile beraber rol model hal kazanmıştır. Güçlü ve sosyal devlet olmanın en başarılı örneği ücretsiz ve sistemli bir şekilde hizmeti ortaya koymaktan çıkmaktadır.

Türkiye'de sağlık ekonomisinin gelişimi neticesinde sunulan, sosyal sağlık hizmetlerindeki çeşitlilikler, kamu ve özel sektörün iş birliği sonucunda genişletilmiştir. Sağlık hizmetlerinde kullanılan ekonomik kaynaklar, sektördeki hizmetin etkinliğini, verimliliğini, bireysel veya ulusal düzeyde koruyuculuğunu, gücünü bununla beraber birçok zenginliğini göstermektedir. Ekonomi gücü yüksek olan birçok Avrupa Ülkesi bile eş değer düzeyde olmasa bile sağlık hizmet anlayışı Afrika ülkeleri gibi basite alınmış durumdadır. Ortaya konulan bu durum, gelişmekte olan Ülkemiz açsından tam tersi hal almaktadır. Eğitim ve Sağlık alanında her yıl bütçe sıralamasında öncelik alması, Sosyal Devlet olduğunu objektif olarak dünya sahnesinde kendini göstermektedir.

Devletin devamlılığını sağlamak, o devletin milletine verdiği hizmetten geçtiği gibi hizmetlerinde en büyük beklentisi de sağlık olduğunun bilinciyle var olan kaynakların etkin kullanımına bağlıdır. Bireylerin yaşamını etkileyecek, hayati öneme sahip bu alanın, koşullara terk edilemeyeceği gibi aksaması bile büyük riskler doğurabileceğinin bilinciyle olması gereken en büyük hizmet anlayışıdır. Vatandaşlarına yüksek kalite ve teknoloji üzerinde sağlık hizmeti veren Devlet, güçlü bir ekonomiye sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu, sağlıkta ortaya koymaktadır...

Tolga GÜLER