Ülkemizde Çocuk Yoğun Bakımların Durumu

Ülkemizde Çocuk Yoğun Bakımların Durumu

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerine yatış nedeni olan hastalıkların, tanı ve tedavi gruplarına göre farklılık yarattığı gibi değişiklikleri de ortaya koymaktadır.  Çocuk hastalarda değişik tanılar, solunum yetmezliği, nörolojik bozukluklar, zehirlenme gibi 1.basamak çocuk yoğun bakım ihtiyacı olduğu gibi ileri tanı ve tedavi süreci ihtiyacı olan  travma, kardiyovasküler cerrahi/girişimsel, onkolojik hastalıklarında da 3.basamak çocuk yoğun bakım ihtiyaçları doğurmaktadır. Bu anlamda ülkemizde Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin yeterlilik yatak kapasitesini sorgulamak gerekmektedir. 

Her yıl olduğu gibi kış mevsiminin başlaması ile ağırlıklı kronik hastalıklara sahip olan çocukların yetişkin hastaların yoğun bakım ihtiyacı oranına göre,  ihtiyaçları yetersiz kalmaktadır.  Söz konusu sağlık sektöründeki ciddi gelişmelere ve teknolojik cihazlara sahip olunmasına rağmen, çocuk yoğun bakım ünitelerinin yatak sayısı, uzman pediatri yoğun bakım hekim ve hemşire sayısı da sorunu karşılayabilmek adına maalesef ki istenilen durumda değildir.  İhtiyaç duyulan yatak sayılarının giderilmesi için en başta uzman pediatri yoğun bakım hekimlerini istihdam edilmesi ile birlikte 3.basamak sağlık kuruluşlarının zorunlu olarak en az 10 yatak çocuk yoğun bakım ünitelerini aktifleştirmek olmaktadır. Tabi ki bu planlamayı yapmak Devletin asli görevlerinden olduğu gibi özel sektöründe vicdani yanının ses getirmesidir.

Şu an nüfusun en yoğun olduğu metropol şehir İstanbul il sınırı içerisinde 30’a yakın çocuk yoğun bakım ünitesi olduğu gibi yatak sayısı anlamında da yetersiz olduğu aşikardır. Zorunlu olduğu durumlarda çocuk yoğun bakım ünitesi olmayan ve yan dal uzmanlığı olmayan çocuk hekimleri belirli sürelerde, yoğun bakım tedavisi yapmaktadır. Detayları yazıya sığdıramayacağımız gibi günümüz şartlarında çocuk yoğun bakım yatak sayısının yeterlilik oranı %20 veya %30 oranındadır. Kalan yüksek orandaki olumsuzlukların da Sağlık Bakanlığının el atması sonucu 3.basamak özel sağlık kuruluşlarına zorunlu pediatri yoğun bakım ve yetiştirilmiş uzman hekim kadrosu açtırmasıdır.

Kaynakların etkin kullanımı her hasta çocuk için bir umuttur.

Tolga GÜLER
Türkiye Özel Hastaneler Nöbetçi İşletme Müdürlükleri Birliği Başkanı


Yazar : Sağlığa Bakış , İçerik Sağlayıcı : Faselis