YAYLA-MED Ürünleri İle Dünyaya Açılıyor

YAYLA-MED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yayla: "Geçmişe baktığımızda yabancı ürünleri ve tedavi yöntemlerini ülkemize getirmek ve insanlarımıza ulaştırmakla her zaman gurur duyduk."

Yayla-Med Tıbbi Cihazlar Medikal ve Teknolojik Ürünler Tic. Ltd. Şti. yaklaşık 10 yıldır ülkemizde sağlık kurumları için medikal çözümler sunuyor. Yayla-Med, ana iştigal konusu Kalp Damar Cerrahisi ve Genel Cerrahi alanlarında distribütörlük dahilinde alt bayilikler oluşturularak kurulan dağıtım ağı vasıtası ile tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. Bu tecrübe ve yerli üretim misyonu ile yola çıkan Yayla-Med yeni geliştirdiği yerli ürünler ile de dünyaya açılıyor. Sağlığa Bakış Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Yayla-Med Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yayla, üretimin önemine dikkat çekerek, “ülkemize ve insanlığa yararlı, ömür boyu kullanılacak ürünler ortaya koymak istiyoruz. Bunu yaparken kendi ülkemizden dışarıya para akışını engellerken aynı zamanda bir dünya markası oluşturarak ihracatı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bunları yaparken imkânlarımız ile istihdamı arttırmak ve ülkemiz kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak için çabalıyoruz.” dedi.

Yayla-Med Tıbbi Cihazlar Medikal ve Teknolojik Ürünler Tic. Ltd. Şti. yaklaşık 10 yıldır ülkemiz insanları ve sağlık kurumları için medikal çözümler sunuyor. Yayla-Med Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yayla, firmanın Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünleri hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Yusuf Bey öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Hangi branşlara ürün sağlıyor ve hizmet veriyorsunuz? Özellikle üretimini yaptığınız ve pazara sunduğunuz ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yayla-Med yaklaşık 10 yıllık sektör geçmişine sahiptir. Ana iştigal konusu Kalp Damar Cerrahisi ve Genel Cerrahi uzmanlarının yapmış olduğu ameliyatların ileri teknoloji ile üretilmiş malzemelerini tedarik etmektir. Türkiye çapında farklı ürünlere yönelik farklı bölgelerde faaliyet göstermektedir. Uzun yıllardır distribütörlük dahilinde alt bayilikler oluşturularak tüm Türkiye’ye hizmet etmekteyiz.

Geçmişe baktığımızda yabancı ürünleri ve tedavi yöntemlerini ülkemize getirmek ve insanlarımıza ulaştırmakla her zaman gurur duyduk. Ancak özellikle sağlık alanında dışa bağımlı olmanın, üretmeden tüketmekle kaynaklanan kur krizlerinin ve malzeme temin problemlerinin zorluklarını sürekli yaşadık. Bu noktada geçmiş tecrübemizden yola çıkarak, uzmanlaştığımız ve yenilikçi olduğumuzu düşündüğümüz alanlarda Ar-Ge faaliyetlerine başladık. Şu anda açık kalp ameliyatlarında kullanılan sternum sabitleme plaklarının üretimini yapmaktayız. Yine kendi alanlarımızda Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmektedir.

 

Bize Sternum Sabitleme Plağı’ndan bahseder misiniz? Hangi operasyonlarda ve ne amaçla kullanılmaktadır?

Sternum Sabitleme Plağı, dünya genelinde yapılan açık kalp ameliyatlarının %78’inde kullanılmaktadır. Söz konusu ürün özellikle (adından da anlaşılacağı gibi) açık kalp ameliyatlarında, açılan kaburgalarda kaynama problemi oluşabilecek hastalarda, göğüs kafesinin tam anlamıyla sabitlenmesi ve bir daha problem oluşmaması için kullanılan implant cihazdır. Çoğunlukla koah, diyabet, osteoporoz, böbrek yetmezliği, obezite, reoperasyon ve 80 yaş üzeri hastalarda kullanımı zorunlu ihtiyaç halindedir. Bu tip hastalarda, hastayı opere etme ve işlemi başarılı gerçekleştirmenin yanı sıra açılan göğüs kafesinin tekrar kapatılması çok önemli bir problem haline gelmektedir. Söz konusu sternum kapatma plakları, göğüs kafesinin ortasındaki vücudun en sert kemiklerinden biri olan sternumu tekrar sabitlemek ve yara iyileşmesini en iyi şekilde sağlamak için kullanılan en üstün tekniktir.

 

Yusuf Bey bu ürünleri benzerlerinden ayıran, farklı kılan unsurlar nedir?

“Günümüzde sternum sabitlemede, bilinen standart olarak en yaygın ‘sternum sabitleme teli’ kullanılmaktadır.”

Günümüzde sternum sabitlemede, bilinen standart olarak en yaygın ‘sternum sabitleme teli’ kullanılmaktadır. Kullanılan bu teller, bahsetmiş olduğumuz yüksek riskli ve iyileşme problemi yaşayabilecek olan hastalarda sternum sabitlenmesi ve iyileşmesi sürecinde, yanlış kaynama ya da yaranın iyileşmemesi gibi hastanın tekrar kısa vadede cerrahi işleme tabi olabileceği problemlerle sonuçlanabilmektedir. Tel kullanımı ve alternatif benzer işlemler birtakım dezavantajları ve komplikasyonları beraberinde getirebilmektedir.

Sternum teli ile sabitleme yapılan hastalarda, insizyonun (kesinin) uzun olması ve insizyon bölgesinde dokuların kaynaşmaması, travmatize ve reoperasyon olarak risk altında olması dezavantajların başında yer almaktadır. Ayrıca; cilt problemleri, yüzeysel veya derin doku enfeksiyonları uygulamanın görünen başlıca komplikasyonlarıdır.

Sternum teli sabitlemesi uygulamalarında; yapılan kesi de simetri olamadığından rotasyonel stabilitenin az olması, açılma gerçekleşmesi, sternum oynamaz eklem olmasına rağmen stabilitenin sağlanmayıp, sternum kemik kaynaşması sağlayamamak gibi dezavantajları ve komplikasyonları mevcuttur.

Kemik iyileşmesinde iki önemli faktör vardır:

Osteokondüksiyon; fiziksel ve mekanik fiksasyondan oluşmaktadır. Kırık kemik uçlarının tespiti, teması ve devamlılığı kemik iyileşmesi için önemlidir.

Osteoindüksiyon; kemiğin, biyolojik ve biyomekanik olarak iyileşmesini ve formasyonunu içerir. Yumuşak doku örtüsü, kan dolaşımı ve wolf kanunu osteoindüksiyon yönünden çok önemlidir. Sternla plak sisteminin kırık kemik uçlarında kompesyon oluşturması istenilen bir durumdur.

 

Üretimini yaptığınız Sternum Kapatma Plaklarının rakipleri ne durumdadır?

Fixter Sternum Kapatma Plağı’nın rakiplerinden birisi Avrupa patentlidir. Ürün sternum yapısıyla, gövde ve mekanizması uyumlu değildir. Malzemenin et kalınlığı sternum üzerinde, ciltte ve dokuda belirgin boyutta yüksek kalıp iyileşmeyi engelleyici ve uzatıcı yapıdadır. Ürün tek boy olup, hasta üzerinde ölçü alınıp, bağlantı mekanizmasının keserek implante edilmesi, enfeksiyon açısında uygun değildir. Kesilme veya kırılma sırasında yüzeyde oluşacak metal materyalleri ve kesilen malzemenin yüzeyinin kesici noktaları ciltte, dokuda iyileşmede dezavantaja neden olmaktadır.

“Sonuç olarak; sternum sabitleme sistemlerinde gerekli olan sabitlemenin geniş ve güvenli olarak yapılması, hasta üzerinde metal materyal enfeksiyonu engelliyor.”

Sonuç olarak; sternum sabitleme sistemlerinde gerekli olan sabitlemenin geniş ve güvenli olarak yapılması, hasta üzerinde metal materyal enfeksiyonu engellemek, vücudun anatomik yapısına uygun, ciltte ve dokuda farklılık oluşturmadan kemikte iyileştirmeyi hızlandıran bir sternum sabitleme plağına olan gereksinimin varlığı ve mevcut çözümlerin yetersizliği, ilgili teknik alanda bir geliştirme yapmayı zorunlu kılmıştır.

Bunun üzerine söz konusu alternatif ve rakip tedavilerin eksikliklerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini, kendi yenilikçi yaklaşımımız ve tedavi ihtiyaçlarının cevaplarını da üstüne koyarak Fixter Sternum Sabitleme Plağını geliştirdik. Yine Türkiye’de sayılı yapılan ürünlerin hastada kullanımları ile ilgili bilimsel çalışmalarımızı ve uzun dönem takiplerimizi de sürdürmekteyiz. Şu anda Fixter ile sadece Türkiye’ye değil aynı zamanda dünyaya açıldık. Ürünümüz uluslararası alanda da yoğun ilgi görmekte ve yurtdışı faaliyetlerimizi hızlandırmaktayız. Belki de yaşadığımız en büyük gurur, ülkemizde üretilen bir implant malzemenin dünya hekimlerince beğeni toplayıp, talep edilmesidir.

Sizin ve ülkemiz için yerli üretim ne anlam ifade ediyor? Sizce günümüzde odaklanılması gereken en önemli konu nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkeme ve insanlığa yararlı ve ömür boyu kullanılacak bir eser bırakmak istiyorum. Ve bunu da kendi ülkemden dışarıya para aktarmadan, ülkemi zarara uğratmadan yapmak istiyorum. Yerli kaynaklarla tüm dünyada bilinecek ve kullanılacak ürün ve markaların oluşturulması, istihdam yaratılarak gençlerimizin iyi ve global örnekleri görebileceği ve yerli üretim endüstrisini kaldıracağı altyapıların sağlanması, ihracat kanallarının kurularak dışa bağımlıdan ziyade dışarıya satan konumuna gelinmesi, ülkemiz için belki de bugünün en önemli konusudur.

 

YAYLA-MED

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf YAYLA

Medikal Ürünler