Sağlıkta Dönüşüm Zamanı

"Gelecekte sağlık hizmetleri hasta odağında gelişirken, halen eski nesil pazarlama teknikleri ile hastalarına ulaşmaya çalışan kurumlar ve hekimler bir adım geride kalacaklar."

Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık sektöründe bulunan önemli lider paydaşlar hasta deneyimini mükemmelleştirmek ve hastaların ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verme hedefine daha düşük maliyet, sürdürülebilir karlı büyüme ve rekabetçi avantajı ile ulaşması için dijitalleşmeyi bir araç olarak görmektedirler. Yüksek bütçelerle yapılan Ar-Ge çalışmaları; ağ tabanlı laboratuvar iş birlikleri ve büyük verinin sektörü yeniden şekillendirmesi kuruluşlara sağlık ekosistemi içinde endüstriyel, teknolojik, analitik ve fonksiyonel derinlik getirmekte.

Dijitalleşmenin stratejiden uygulamaya kuruluş içi bir yetkinlik olduğu gerçeğinden yola çıkarak fikirler ile operasyonel iş sonuçları arasındaki uçurumu kapatmak için olmazsa olmazdır. Yapay zeka ise tüm bu gelişim içinde yerini güvenle alıyor. Yakında sağlık hizmetleri sisteminin tüm ayrıntılarını düzenleyecek, kayıtlarını analiz ederek, doktorların not ve reçetelerini otomatik yanıtlayarak, insanların ne zaman nereye gönderileceğini bildirecek. Bekleme listesi diye bir şey kalmayacak. Hastalar giyilebilir sağlık takip cihazlarıyla, doktoru görmeden gerekli verileri indirecek. Tıp kayıtları ve arşivler dijitalleştirilecek, yeni enformasyon güvenli ve etkin bir formatla bulutta toplanacak. Üç boyutlu yazıcılar tıp cihazlarını, hatta gerektiğinde protezleri basacak.

Serap Öcal: “Büyük veri gelecekte doktorumuz olabilir ya da en azından tıp pratiğinde ve tedavi yöntemleri geliştirme alanında bugünküne göre çok daha önemli bir rol oynayabilir.”

Büyük veri gelecekte doktorumuz olabilir ya da en azından tıp pratiğinde ve tedavi yöntemleri geliştirme alanında bugünküne göre çok daha önemli bir rol oynayabilir. Tıpkı bugün Netflix, Google, Amazon ve Facebook’un yaptığı gibi, büyük veriyi kullanmak sağlık hizmetlerinin temellerini değiştirmek sürecindeki bir sonraki büyük adım olacak.

Geleceğin hastaneleri, doktor ile hasta arasındaki kişisel ilişki koruma olanağıyla birlikte, giyilebilir cihazlar ve ileri teknolojiler çerçevesinde dönecek. Böylelikle hastane deneyimini, gerçekten canlandırıcı ve pozitif bir deneyime dönüştürecekler.

Gelecekte sağlık hizmetleri hasta odağında gelişirken, halen eski nesil pazarlama teknikleri ile hastalarına ulaşmaya çalışan kurumlar ve hekimler bir adım geride kalacaklar. Dijital bilgi birikimini ve enformasyonu doğru kullananlar ise ilgi, etik ve güven üçgeninde gelişerek devam edecekler.

 

Serap Öcal

Sağlıkta Dönüşüm

Sağlık Sektörü

Dijitalleşme