Laparoskopik Cerrahi İle İyileşme Süreci Hızlanıyor

Laparoskopik Cerrahi İle İyileşme Süreci Hızlanıyor

Teknolojinin gelişmesiyle beraber cerrahi alanındaki uygulamalarda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan biri de laparoskopik ameliyatlar. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, laparoskopik yöntemlerle yapılan ameliyatların hastaya sağladığı ayrıcalıklar hakkında bilgi verdi.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir
laparoskopik cerrahiyi: “Laparoskopik ameliyatlar diğer ameliyatlarda olduğu gibi genel anestezi uygulanarak yapılır. Diğer ameliyatlardan farkı küçük kesilerle operasyonun yapılacağı bölgeye girilmesi ve buradan görüntü alınabilmesidir. Ameliyat bölgesine girilen kamera ile büyük ve ayrıntılı bir görüntü elde edildiğinden, ameliyat yapılacak bölge ya da organ en ince detayına kadar görüntülenir.” şeklinde anlattı.

 

AVANTAJI ÇOK

Laparoskopik cerrahinin avantajlarından bahseden Demir: “Birçok avantajı var. İlk olarak operasyonlar geniş kesi yapılmadan, yani karın açılmadan gerçekleştirilmektedir. Örneğin, açık olarak yapılan böbrek ameliyatlarında böbreğe ulaşabilmek için bel bölgesindeki kasların çoğunun kesilmesi gerekmektedir. Bu da hastanın iyileşme sürecini uzatır. Ancak laparoskopik ameliyatlarda hiçbir kasın kesilmesine gerek yoktur. Ayrıca estetik açıdan bakıldığında ameliyat izleri yok denecek kadar küçüktür. Ameliyat sonrası iyileşme daha rahat ve hızlı olmaktadır. Açık ameliyat teknikleriyle karşılaştırıldığında laparoskopik ameliyatlarda kanama miktarı daha azdır. Diğer bir avantajı laparoskopik ameliyatlar sonrası hastanın ağrı şikâyeti daha az olmakta ve hastanın genel durumu daha iyi olmaktadır. Bu yöntemle ameliyat olan hastaların hastanede kalış süresi de kısadır. Genelde aynı gün ya da ertesi gün taburcu olabiliyorlar. Yara küçük olduğundan ve karın duvarı da açılmadığından hastanın ayağa kalkma ve günlük hayatına dönme süresi de kısalmaktadır.

 

Laparoskopik yöntemde görüntüleme amacıyla kullanılan kamera ile karın içinde gözlenmesi en zor bölgeler dahi rahatlıkla görüntülenebilir. Ayrıca son yıllarda kullanılmaya başlayan üç boyutlu görüntüleme yöntemleri sayesinde laparoskopik ameliyatlar daha incelikli bir şekilde yapılabilmektedir.” dedi.

Hangi durumlarda uygulanır?

Prof. Dr. Ömer Demir
: “Laparoskopik cerrahi pek çok cerrahi branşta birçok hastalığın ameliyatında başvurulan bir yöntemdir. Ürolojik ameliyatların pek çoğu da laparoskopik yöntemle yapılabilmektedir. Örneğin; böbrek tümörü, atrofik böbrek, böbrek kisti, üreter darlığı, böbrek üstü bezi hastalıkları, prostat kanseri ameliyatları laparoskopik yöntemle başarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Şartlar uygunsa en çok tercih ettiğimiz cerrahi yöntemdir” dedi.