9. Sağlık Zirvesi'nin Teması: Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık

9. Sağlık Zirvesi'nin Teması: Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık

Özel Hastaneler Platformunun her yıl düzenlediği 9. Sağlık Zirvesi 08 - 09 Ekim 2020’de Exponet Online Platformunda “Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık” temasıyla interaktif etkinlikte buluştu. Açılışın yapıldığı panelde Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, OHSAD Başkanı Reşat Bahat, SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Dr Fahrettin Koca interaktif konuşmalarını yaptı. 

Özel Hastaneler Platformunun her yıl düzenlediği 9. Sağlık Zirvesi 08 - 09 Ekim 2020 de Exponet Online Platformunda “Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık” temasıyla interaktif etkinlikte buluştu. Açılışın yapıldığı panelde Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, OHSAD Başkanı Reşat Bahat, SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca interaktif konuşmalarını yaptı. Özel Hastaneler Platform Bşk. Dr. Mehmet Altuğ Sağlık sektörünün pandemi öncesi ve sonrası çalışmalarda uluslararası boyutta kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başarılı mücadelesi devam ederken interaktif buluşma yapmaya karar verdiklerini iletti. Eylül sonu  tüm sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda alınan kararlarla, interaktif toplantı sonucu gelişmelerin sağlık sektörü ve SGK sigortacılık düzenlemelerinde yeni yapılanma gerekliliğini ortaya çıkardığını belirtti. SGK Başkanı İsmail Yılmaz GSS ile başlayan TSS, ÖSS uygulamalarının tekrar gözden geçirilerek yeni sağlık hizmet sunumunda düzenlemelerin gerekliliğini belirtti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk SUT düzenlemeleri ve sağlık hizmetleriyle koordineli yapılan çalışmaların toplum refahı ve sağlığının artırılmasındaki farkındalığı yaratacağını belirtti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca konuşmasında, “Hedefimiz toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, ihtiyaç halinde bireyin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşabileceği, Sürdürülebilir Sağlık hakkının korunduğu bir Türkiye’dir” dedi. Türkiyemiz pandemi öncesi ve sonrası nitelikli sağlık personeli ve sağlık çalışan ekibiyle sağlık hizmetlerinde kaliteli, kolaylıkla erişilebilen. İşbirliği ve hizmet anlayışıyla mücadeleye devam etmektedir, Elini taşın altına koyan adanmışlık gösteren tüm sektör temsilcileri ve paydaşlarına teşekkür ederim.” dedi. İlaç ve tıbbi cihaz sektörünün ana tedarik ve lojistik faaliyetleriyle de motor güç olduğunu” belirtti. Sahada aktif görevde Filyasyon çalışmaları hızla devam ederken, özel ve kamu hastaneleri olarak tedbiri asla bırakmadan beklendiğini iletti.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası interaktif panel konuşmalarında GSS yanı sıra 2013 ten itibaren ÖSS, TSS özel hastanelerde devreye girerek, sosyal güvenceyle muayene ve tedavi süreçlerinin hızlandığı belirtildi. Tüm Panellerin sonucu Özel Hastaneler Platformu ve sektör temsilcileriyle çalıştay düzenlenmesi ve sağlık sektörü SGK düzenlemeleriyle, SUT fiyatlarındaki değişimin gerekliliği ve çözümünün aciliyetinin tespit edildiğini gözlemlemekteyim.

Pandemi ve Özel Sağlık Sisteminde Kaynak Yönetimi, Hizmet Sunumu Yönetimi, Tele Sağlık, Tele Hizmet Sunumunda Dijitalleşme, Sağlıkta İstişare Kültürü ve Koordinasyon toplantıları yapıldı, Philips webinarı ve Siemens Healthneers Workshop ve Eğitimler düzenlendi. Türkiyemiz sağlık sektöründe emek veren ve sahada yaşanan sorunlarının ortaya konduğu toplantı zamanlama olarak da  sağlık sektörünün sağlıklı hizmeti sunabilmek için öncü olmaktadır.
 
Pandemi Sonrası Sağlık Turizmi ve USHAŞ interaktif toplantısında USHAŞ Yön. Kur. Bşk.  Dr. Salih Kenan Şahin Sağlık Turizminin geliştirilmesi için 2019 yılı itibariyle dinamik ekiple çalıştıklarını, Tıbbi cihaz ve ilaç eczacılık yanı sıra 5 ayrı konuda hastanelerin Sağlık Turizmi uygulamaları için koordineli düzenlemelerle çalışıldığını iletti. Özel Hastaneler Sağlık Turizminde uluslararası boyutta Türkiyemiz için öncü çalışmalar yapmışlardır. Türkiye'de ilk kurulan Türkiye Sağlık Turizmi Derneği “aktif üyesiyim” ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın kurulması, kalite ve akreditasyon aşamalarında  TÜSKA ile çalışıldığını belirtti. Pandemi sonrası gelecekte ve şu anda da hasta transferi ve koordinasyonunda Türkiyemizin nitelikli sağlık hizmet kalitesi ve nitelikli personeliyle de dünyada önde koşan ülkeler içinde yer aldığını iletti.